نسيم ظهور


<يادداشت امروز>

خوب گوش کن...!


خوب گوش كن...
صدايي نمي شنوي؟ ...
نداي الرحيل...
الرحيل...
قافله اي آهنگ سفر دارد...
قافله امام زمانت است...
هزار و چهارصد سال پيش هم اين ندا بلند شد...
اما كسي آن را نشنيد...
و يا هم شنيد اما توجه نكرد ...
تا آن واقعه كه نبايد اتفاق مي افتاد اتفاق افتاد ...
و امام ‹‹ زمان ›› به شهادت رسيد ...
بعضي ها با قافله رفتند ...
خيلي ها هم جا ماندند و حسرت ابدي نصيبشان شد ...
و تو چه ميداني حسرت ابدي چيست...
شايد همان ‹‹ خسران ›› معروف باشد: ان الانسان لفي خسر ...
ويا حتي بزرگ تر از آن! ...
از آن واقعه بزرگ درس بگير...
مواظب باش جا نماني ...
فقط همين!

[ خانه| آرشيو مطالب | ايميل من ]

خانه
آرشيو مطالب
ايميل من


سايت منجي
اندكي صبر...


:آمار بازديد از سايتسبكبالان

:وب لاگهای ديگر

نسيم ظهور

سلام بر سحر خیز مدینه

Deltangihaye amp; majnoon مهدویت

امام مهدي

مهدي فاطمه سلام

انتـظار سبـز

تونقابي