يك نامه به يك دوست...

    سلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

    حال ما كه خوب نيست اما اميدواريم كه حال شما خوب باشد.

امروز هم به جمع روزهاي بي شما اضافه شد. بهتر بگويم: امروز هم مرد. امروز هم مرديم!

    الان نزديك غروب است. اينجا هر چيزي شكل طبيعي خود را دارد و يا بهتر بگويم: اينجا هيچ چيزی شكل طبيعي خود را ندارد. خيابانها مملو از ماشين هاي بي روح آهني است. پياده روها پر از آدم است. تعدادي مي روند و تعدادي مي آيند. هر كدام به يك سو و به دنبال يك هدف. شايد تعداد اهداف به اندازه تعداد آدمها متعدد باشد.

    اينجا انگار هيچ كس به فكر شما نيست.  مردم سرگرمند. البته خودشان را سرگرم مي كنند. اكثرشان مي دانند چه پايان تلخي دارند. اما سعي مي كنند فراموش كنند. اينجا انتظار را خيلي خوب معني مي كنند: در صف هاي اتوبوس، در مطب پزشك، در سالن سينما قبل از شروع شدن فيلم سينمايي و...

همه چيز آسان شده است انتظار حد اكثر دو سه ساعت است. اينجا اصلا معني ندارد كسي چند سال منتظر باشد. معني ندارد كسي به اندازه تمام عمرش منتظر باشد.اينجا انگار هيچ كس به فكر شما نيست...

   روزگاري دستان امير را بستند. ابوذرها فريادشان درآمد. تبعيدشان كردند. اينجا اصلا ابوذري نيست كه فرياد بزند: اي مردم عالم! اي مسلمانان! شما دستان امير را بسته ايد. خود شما! نه ديگران! با گناه كردنتان. با دعا نكردنتان. با غفلت كشنده اي  كه اسيرش شده ايد...

    اينجا حتي واعظانمان هم دعوت به تسليم مي كنند! مي گويند نيامدن شما خواست خداست و بايد در برابر خواست خدا تسليم بود. حتي بعضي مي گويند بايد تسليم بود و شكر كرد! آخر اين بلايي كه خود به سر خود آورده ايم كه تسليم و شکر ندارد!

    اينجا يك مرداب است. همه در آن دست و پا مي زنند و به بوي تعفنش عادت كرده اند.

    خب اين وضع زندگي ما. كمي هم شما از خودتان بگوييد.به قول معروف ما را نمي بينيد خوش هستيد؟ يا بهتر بگويم: از اينكه هر روز و هر لحظه ما را مي بينيد خوش هستيد؟

    «بايد ديگر بروم. چند روزي است كه به شمعدانيها آب نداده ام. مادرم ميگويد اگر مرتب آبشان بدهم دستان سبزشان را رو به آسمان باز ميكنند و براي فرج شما دعا مي كنند.»

    خداحافظ تا نامه اي ديگر.

 

ديري است كه دلدار پيامي نفرستاد

ننوشت كلامي و سلامي نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پيكي ندوانيد و پيامي نفرستاد

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
yas

او خواهد آمد؛او خواهد آمد صبح جمعه ای با اسب سفيد جدش حسين (ع) وبا ذوالفقار علی(ع) آری او خواهد آمد برايتان آرزوی موفقيت می کنم راستش وبلاگ شما رو خواهرم به من معرفی کرده اميد وارم نا راحت نشده باشيد

parisatiss

سلام وبلاگ قشنگی داری موفق باشی