احاديث انتظار...

جايگاه انتظار:
اميرالمؤمنين حضرت علي (ع) فرمودند:
در انتظار فرج امام زمان (ع) باشيد و از رحمت خداوند نااميد نشويد، همانا محبوترين كارها در پيشگاه خداوند عز و جل، انتظار فرج است.

مقام منتظران:
 حضرت رسول خدا (ع) فرمودند:
خوشا به حال شكيبايان در غيبت امام زمان (ع)! خوشا به حال آنان كه پيوسته در راه راست امامان (ع) گام بر مي‌دارند! خداوند، در كتاب خود، ايشان را چنين توصيف فرموده است: اَلَّذينَ يْؤْمنونَ بالْغَيب

آزمايش شيعيان در زمان غيبت:
اميرالمؤمنين حضرت علي (ع) فرمودند: براي امام زمان (ع) دوران غيبت و سرگرداني مردم واقع مي‌شود كه برخي از گروههاي مردم در اثر آن سرگرداني، گمراه مي‌شوند و برخي ديگر هدايت مي‌شوند، آنها بهترين افراد اين امت‌اند كه نيكان خاندان من همراه هستند.

حفظ دين در زمان غيبت:
حضرت امام صادق (ع) فرمودند:
براي صاحب اين امر غيبتي است. كسي كه در زمان اين غيبت، به دين خود چنگ بزند و آن را رها نكند، مانند كسي است كه با كشيدن دست خود به دور شاخه پر خار «گون»، خارهاي آن را بكند. (اشاره به سختی دينداری در زمان غيبت) سپس امام (ع) با دست مباركشان اين حالت را نشان دادند و فرمودند: كدام يك از شما با دست خود خارهاي گون را چنگ زده ‌است؟
پس مدتي طولاني سر به زير انداختند و ساكت شدند، سپس فرمودند: همانا براي صاحب اين امر غيبتي است كه در هنگام غيبت او، بنده خدا بايد تقواي الهي را مراعات كند و به دين خود چنگ بزند.

/ 1 نظر / 9 بازدید