قسمتی از نامه معروف حضرت به شيخ مفيد

 اگر پيروان ما - كه خداوند آنان را در فرمانبردارى خويش توفيق ارزانى بدارد - به راستى در راه وفاى به عهد و پيمانى كه بردوش دارند، هم دل و يك صدا بودند، هرگز خجستگى ديدار ما از آنان به تأخير نمى‏افتاد و سعادت ديدار ما ـ ديدارى براساس آگاهى عميق و خالصانه نسبت به ما ـ زودتر روزى آنان مى‏گشت.
از اين رو (بايد بدانند كه) جز برخى رفتار ناشايسته آنان كه ناخوشايند ما است و آن عملكرد را زيبنده اينان نمى‏دانيم، عامل ديگرى ما را از آنان دور نمى‏دارد.

اين نامه در روز پنجشنبه، 23 ماه ذيحجه سال 412 هجرى به دست شيخ مفيد رسيده است

متن کامل نامه را که آقای شفيعی سروستانی آنرا ترجمه و

 بازنويسی کرده اند می توانيد در اينجا ببينيد
/ 0 نظر / 11 بازدید